ZREALIZOWANE PROJEKTY:

 1. Urząd Miejski w Zawierciu:

 • Remont kapitalny chodników w ul. Słowackiego w Zawierciu – chodnik obustronny.

 • Remont kapitalny chodników w ul. Królowej Jadwigi w Zawierciu – odcinek od ul. Krzywej do ul. Andersa (chodnik obustronny).

 • Remont kapitalny chodników w ul. Żabiej w Zawierciu (chodnik obustronny) na odcinku od ul. Brata Alberta do budynku nr 76.

 • Przebudowa ciągu ulic Kanarkowej i Wilgi wraz z projektem kanalizacji deszczowej i przebudową układu teletechnicznego.

 • Rozbudowa parkingu przy drodze wewnętrznej bocznej od ul. Paderewskiego.

 • Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Wilczej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przebudową sieci wodociągowej.

 • Przebudowa łącznika ul. Wiśniowieckiego z ul. Krzywą (wzdłuż Potoku Wiśniewskiego) wraz z odwodnieniem, odcinkiem kanału sanitarnego i sieci wodociągowej oraz przebudową drogi, budową chodników na odcinku od ul. Andersa do mostu nad Potokiem Łośnickim.

  2. PZT 297×1300
  Rys.2_400x1194

 

 1. Gmina Wolbórz

 • Opracowanie projektu technicznego na drogę gminną ul. Sobieskiego w z oświetleniem ulicznym i projektem budowy przepompowni kanalizacji sanitarnej.

 1. Gmina Trzebnica

 • Opracowanie dok. projektowej na ul. Gen. Roweckiego – Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej z projektem odwodnienia i oświetlenia drogowego.

 1. Gmina Tłuszcz

 • Projekt budowlano – wykonawczy budowy ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ulicy Piekarskiej w Tłuszczu

 • Projekt budowlano – wykonawczy budowy drogi gminnej na przedłużeniu ulicy Wesołowskiego w Mokrej Wsi. – procedura ZRID.

 • Projekt budowlano – wykonawczy budowy drogi gminnej ulicy Sasanki. – procedura ZRID.

 1. Gmina Szydłowo

 • Opracowanie projektu budowlanego, na budowę drogi ul. Topolowej w Dolaszewie.

 1. Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

 1. Gmina Chojnice

 1. Gmina Miejska Koło

 • Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ul. Różanej w Kole wraz z projektem kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetleniem ulicznym.”
  Rys. 2 PZT_v6-297×1680-Default-000

 • Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa drogi – przedłużenie ul. Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola wraz z projektem kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetleniem ulicznym.”
  KOŁO_PIASKI_PZT_297x1200

 • Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa dojazdu do posesji od nr 57 do 69 od ul. M. Skłodowskiej-Curie w Kole, tzw. Sięgacz.”

 1. Urząd Miejski w Szubinie

 1. Gmina Miasto Ełk

 • Opracowanie projektu przebudowy ul. Roosevelta w Ełku wraz z projektem budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

 1. Gmina Czempiń

 • Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem i projektem dwóch mostków w Czempiniu od ulicy Chłapowskiego do ulicy Kolejowej.

 • Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem drogowym – ulica Spółdzielców w Czempiniu.

 1. Miasto Piastów

 • Remont chodnika wraz z budową 10 miejsc parkingowych i przebudową ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 4 w ulicy Ignacego Paderewskiego na odcinku od ulicy Żbikowskiej do ulicy J. Dąbrowskiego.

 • Przebudowa ulicy Klonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – (odwodnieniem) w Piastowie.

 • Przebudowa ulicy Popiełuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwonieniem) w Piastowie.

 • Przebudowa ulicy Łowickiej i ulicy Sokolej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwonieniem) w Piastowie.

 • Przebudowa ulicy Niecałej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwonieniem) w Piastowie.

 • Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwonieniem) w Piastowie.

 • Przebudowa ulicy A. Asnyka wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwonieniem) w Piastowie.

 1. Gmina Międzyrzecz

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Święty Wojciech.”

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Żółwin.”

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa dwóch odcinków drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kalsko.”

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem w miejscowości Kaława.”

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem w miejscowości Pieski.”

 1. Primavera Jastrzębia Góra

 • Rozbudowa ul. Wczasowej w Jastrzębiej Górze polegająca na przebudowie pasa drogowego w zakresie: budowy miejsc postojowych, budowy chodnika, budowy oświetlenia ulicznego. – procedura ZRID.

 1. Gmina Władysławowo

 • Remont odcinka drogi wzdłuż torów kolejowych na terenie dz. nr 330/42, 341/10 obr. 3 Władysławowo wraz z projektem rogatki zabezpieczającej ciąg pieszy na przejeździe kolejowym linii kolejowej nr 213 Reda – Hel (km 28,125) od strony portu oraz dodatkowego sygnalizatora świetlnego na połączeniu ul. Portowej z drogą przez port.
  2. PZT297x420-Model-000
  2. PZT 297X729-Model-000

 • Budowa odcinka ulicy Ekologicznej w Karwi wraz z projektem kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej), wodociągiem oraz oświetleniem ulicznym – procedura ZRID.
  Rys. 2 2016.08.10 KARWIA EKOLOGICZNA PZT 297×1000-Default-000

 • Budowa ulicy odcinka Grzybowej w Ostrowie. – procedura ZRID.
  Rys. 2 2016.04.12 OSTROWO GRZYBOWA 297x800_PZT

 • Budowa drogi gminnej łączącej ul. Szkutników z ul. Gen. Hallera we Władysławowie wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną, wodociągiem oraz oświetleniem ulicznym. – procedura ZRID.
  Rys. 2 2016.05.23 WŁADYSŁAWOWO HALLERA_PZT_297x1100-Default-000

 • Budowa ul. Szkolnej oraz Gryfa Pomorskiego w Tupadłach wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną, wodociągiem, oświetleniem ulicznym oraz przebudową sieci teletechnicznej – procedura ZRID.

 1. Gwiazda Morza Sp. z o.o. Sp. k

 1. Gmina Wieluń

 • Przebudowa ul. Staszica i budowa ul. Chopina w Wieluniu wraz z projektem kanalizacji deszczowej i uzupełnieniem oświetlenia ulicznego oraz projektu wyburzenia budynków. – procedura ZRID.

 • Remont chodników i jezdni ul. Prusa, Reja, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego, Tuwima w Wieluniu

 • Remont Wieluń, ul. Okólna

 • Utwardzenie drogi bocznej przy ul. Głowackiego

 • Budowa drogi bocznej od ul. 18 Stycznia w Wieluniu

 • Przebudowa drogi w Bieniądzicach – procedura ZRID.

 • Przebudowa drogi w Kurowie.

 • Przebudowa drogi Małyszyn – Starzenice.

 • Przebudowa drogi Małyszyn – Urbanice – procedura ZRID.

 • Przebudowa drogi w Turowie.

 • Przebudowa drogi Gaszyn – Rychłowice.

 1. Gmina Miasto Świnoujście

 • Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Świnoujściu wraz z projektem budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu

 • Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DP nr 1412 S Łękawica – Rychwałd – Pewel Mała na odcinku o długości 800 mb w km od 1+170 do 1+970 , tj. od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1413 S w m. Łękawica.

 1. Gmina Zabierzów

 • Przebudowa odcinka ul. Krakowskiej w Zelkowie.

 1. Gmina Wodzisław Śląski

 • Budowa bocznej ulicy Ładnej w Wodzisławiu Śląskim.

 1. Gmina Cewice

 • Projekt budowlany i wykonawczy na budowę drogi gminnej ul. Węgrzynowicza wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Cewice.

 • Projekt budowlany i wykonawczy na budowę chodnika wraz z infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 214 w m. Bukowina.

 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1324G na odcinku Maszewo – Cewice wraz z infrastrukturą.

 1. Gmina Grodzisk Mazowiecki

 • Projekt budowy ul. Zagaje w Grodzisku Mazowieckim wraz z projektem kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym.

 • Projekt budowy ul. Bojanka w Grodzisku Mazowieckim wraz z projektem kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym.

 • Projekt budowy ul. Licealnej w Grodzisku Mazowieckim wraz z projektem kanalizacji deszczowej.

 • Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Kopernika i Bołtucia w Grodzisku Mazowieckim.

 1. Gmina Pruszcz Gdański

 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Roszkowie wraz z projektem kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

 1. Gmina Luzino

 • Utwardzenie nawierzchni ul. Podgórnej w Luzinie.

 • Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Sychowie.

 • Budowa chodnika, zatoki autobusowej i parkingu dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Kębłowie przy ul. Wiejskiej.

 • Budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w Milwinie.

 • Budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w Robakowie.

 • Budowa chodnika przy ul Długiej i Ks. Rotty w Tępczu.

 • Budowa chodnika przy ul. Zachodniej w Wyszecinie.

 • Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem działki budowlanej przy ul. 10 Marca i ul. Robotniczej w Luzinie.

 • Utwardzenie nawierzchni ul. Ks. Jana Twardowskiego w Barłominie.

 • Utwardzenie nawierzchni ul. Wspólnej w Kochanowie na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca do skrzyżowania ul. Rolniczej i ul. Leśnej.

 • Utwardzenie nawierzchni ul. Wspólnej w Kochanowie na odcinku od skrzyżowania ul. Rolniczej i ul. Leśnej w kierunku ul. Młyńskiej.

 • Utwardzenie nawierzchni ul. Klonowej w Zelewie.

 • Utwardzenie nawierzchni ul. Chabrowej w Luzinie.

 • Utwardzenie nawierzchni ul. Robotniczej w Luzinie.

 • Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej w Luzinie.

 • Utwardzenie nawierzchni ul. 10 Marca w Luzinie.

 • Utwardzenie nawierzchni ul. Łącznej w Luzinie.

 • Utwardzenie nawierzchni zjazdu ul. Podgórnej w Robakowie.

 • Utwardzenie nawierzchni zjazdu ul. Strażackiej w Milwinie.

 • Utwardzenie nawierzchni zjazdu ul. Zachodniej w Milwinie.

 • Utwardzenie pętli autobusowej przy ul. Ppłk. Ryszarda Lubowiedzkiego w Dąbrówce.

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY:

 1. Gmina Pruszcz Gdański

 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Poprzecznej z ul. Spacerową w Straszynie wraz z projektem zbiornika retencyjnego, projekt Strugi z Jankowa na odcinku od ulicy Poprzecznej w Straszynie do rzeki Radunia. . – procedura ZRID.

 1. Gmina Władysławowo

 • Opracowanie dokumentacji technicznej drogowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym, przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegających na:

 • Część I. ,,Budowie drogi gminnej łączącej ul. Bohaterów Kaszubskich z ul. Gdańską we Władysławowie”.

 • Część II. ,,Budowa odcinka ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie (od ul. Geodetów do działki nr 602 pkt „A”).

 • Część III. ,,Budowie odcinka ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie (od działki nr 602 pkt „A” do granicy administracyjnej Gminy Władysławowo).”

 • Część IV. ,,Budowie ul. Skandynawskiej we Władysławowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 216”.

 1. Starostwo Powiatowe w Wołominie

 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W we wsi Ostrowik, gmina Poświętne oraz dokumentacji przetargowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID.

 1. Gmina Pobiedziska

 • Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy ul. Łąkowej w Biskupiach na odcinku od ul. Głównej do działek 250 i 251 wraz z projektem przepompowni i kanalizacji deszczowej.

 • Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla przebudowy dróg w rejonie ulicy Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej w Pobiedziskach procedura ZRID.

 1. Gmina Gryfice

 • Opracowania dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu w rejonie ul. Niechorskiej w Gryficach – drogi i sieć kanalizacji deszczowej- ulica Bursztynowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Szafirowa, Brylantowa, Rubinowa, Perłowa.

 1. Gmina Śrem

 • Budowę ul. Nowe Osiedle i Ks. Piotra Wawrzyniaka (do ul. Słonecznej) we wsi Mechlin wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją deszczową.

 1. Gmina Wejherowo

 • Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej i Drzewiarza w Gościcinie.

 1. Miasto Zielona Góra

 • Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg Drzonków.